close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید

پیام های متنی زیبا - اس ام اس خنده دار - متن های قشنگ


موضوعات موضوعات

اهنگ های احساسی

اهنگ شاد


آرشيو آرشيو

شهريور 1395

مرداد 1395

خرداد 1395

ارديبهشت 1395

فروردين 1395

اسفند 1394

بهمن 1394

مهر 1392

شهريور 1392


جستجوگر پيشرفته سايت

پیام های متنی زیبا - اس ام اس خنده دار - متن های قشنگ


ای ساقیا مستانه رو آن یار را آواز ده
گر او نمی آید بگو آن دل که بردی باز ده

افتاده ام در کوی تو پیچیده ام بر موی تو
نازیده ام بر روی تو آن دل که بردی باز ده

بنگر که مشتاق توام مجنون غمناک توام
گرچه که من خاک توام آن دل که بردی باز ده

ای دلبر زیبای من ای سرو خوش بالای من
لعل لبت حلوای من آن دل که بردی باز ده

ما را به غم کردی رها شرمی نکردی از خدا
اکنون بیا در کوی ما آن دل که بردی باز ده

تا چند خونریزی کنی با عاشقان تیزی کنی
خود قصد تبریزی کنی آن دل که بردی باز ده

از عشق تو شاد آمدم از هجر آزاد آمدم
نزد تو بر داد آمدم آن دل که بردی باز ده
.
.
.
در کلاس درس خدا
آن هایی که ناله می کنند ، رد می شوند
آن هایی که صبر می کنند ، قبول می شوند
آن هایی که شکر می کنند ، شاگرد ممتاز می شوند
.
.

ته خنده
.

 

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻮﺩﯾﻢ. ﺍﺳﺘﺎﺩﻩ ( ﺯﻥ ) ﺻﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺎ پای ﺗﺨﺘﻪ ﻧﻘﺶ پسری ﺭﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﺎﺩ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﮐﻨﻪ , ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﺑﻬﺶ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻢ ﻣﺜﻼ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻡ!!!
ﮔﻔﺘﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﮕﻢ ﮐﻪ , ﺿﺎﯾﺲ !
ﺍﺳﺘﺎﺩ: ﻧﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺵ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﻢ ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ ﻭ ﻗﻮﺕ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﯿﺎﻧﺖ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻞ ﮐﻼﺱ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮﻥ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﮕﻢ ﺑﺘﺮﮐﻦ , ﻣﻨﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ زﻝ ﺯﺩﻡ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎﺻﺪﺍﯼ ﻧﺎﺯﮎ ﮔﻔﺘﻢ : ﺷﻼﻡ، ﻣﻦ ﯾﻪ ﺟﻮﺟﻮﯼ ﮐﻮﺷﻮﻟﻮﺍﻡ، ﻫﻮﺍ ﺷﺮﺩﻩ، ﺑﻒ ﻣﯿﺎﺩ، ﻣﯿﺰﺍﻟﯽ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﻤﻮﻧﻢ؟؟ :")
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻼﺱ ﺗﺮﮐﯿﺪﺍ , ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﺤﻨﺮﻭ، 50 ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻃﺮﻑ!!!
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﺷﮏ ﺍﺯ ﭼﺸﺎﺷﻮﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﯾﺪ , ﺍﺳﺘﺎﺩﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺑﺎﺟﻨﺒﻪ ﺑﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺑﺸﯿﻦ ﺗﻮ ﺁﺩﻡ بشو ﻧﯿﺴﺘﯽ!!

از تنهاییت دلگیر نباش

و هیچ وقت آن را با کسی قسمت نکن

مردم این شهر

تن/ها دادند

تا تنها نمانند

.
.
.
ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﻧﯿﺴﺖ !!

ﺟﺰء ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ...!!!!

ﻭﺍﺟﺒﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ

ﺑﺒﻮﺳﯿﺸﻮﻥ ﻭ...
.
.
.
.
.

.
.

ﺑﺬﺍﺭﯾﺸﻮﻥ ﮐﻨﺎﺭ !!!
.


.

.

ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﭘﺴﺮ ﺍﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺳﻮﺳﻮﻝ ﺩﻳﺪﻡ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪ ﺷﺪ !
ﺍﺻﻦ ﺩﻟﻢ ﻳﻪ ﻣﺮﺩ ﭘﺸﻤﺎﻟﻮ ﻭ ﺍﺧﻤﻮ ﻭ ﻏﻴﺮﺗﻰ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﻰ
ﻣﻴﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﻨﻢ ﺑﻠﺮﺯﻩ بگه زززززززن اون کمربندمو بردار بيار
ﻣﻨﻢ
ﺑﮕﻢ ﺑﻴﺎ ﻋﺎﻗﺎ ﺑﺰﻥ ﺷﻮﻣﺎ ﻧﺰﻧﻰ ﮐﻰ ﺑﺰﻧﻪ ! ﺍﻭﻧﻢ ﺑﮕﻪ ﭘﺎﺷﻮ ﺑﻴﺎ ﻭﺭ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﺿﻌﻴﻔﻪ ﺷﻮﻣﺎ ﺗﺎﺝ ﺳﺮ ﻣﺎﻳﻲ ... ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﭼﻤﻮﻥ
ﮐﻨﻪ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﻤﻴﺸﻪ
.
.
.
خـــــــدا "
حواست هست!!!

صدای هق هق گریه هایم....

از گلویی می اید که تو از رگش به من نزدیکتری
.
.
.

 ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺣﺸﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻧﯿﺴﺖ!
ﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺑﮑﺸﯽ
ﮔﺎﺯﺵ ﺑﮕﯿﺮﯼ
بامتکا بزنی لهش کنی
ﺑﺪﻭﯾﯽ دنبالش ﺍﻧﻘﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺫﻭﻕ ﺟﯿﻎ ﺑﺰﻧﻪ
ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﭘﺮﺗﺶ ﮐﻨﯽ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺼﺎﻓﺖِ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺭﻭ ((:
ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮﺭﺷﻢ ﺑﺎﺣﺎﻟﻪ!!
.
.
.
به سلامتی هر کی زدیم رفـــــت... پس به سلامتی "غـــــــم"..! ... "شاید رفــت
.
.
.
تنهــــا بـــــرگ هـایی زیـــر پــا می افتنـــد..
که بـــرای لحـــظه ای رقـــص در بــــاد ؛
شاخــه ی خود را...

فرامـــــوش می کننـد . . .
.
.
.
چند تا چیز که دخترا دوست دارن ::

۱- پوشیدن پیراهن مردونه ی عشقشون

۲-پوشیدن کت عشقشون وقتی سردشون میشه و اون کتشو درمیاره بهت میده که بپوشی♥

۳- وقتی اس ام اس میزنه که سالم رسیدی؟

۳-وقتی که دعواشون میشه اس ام اس میده هنوز قهری؟؟

۴-وقتی یه پسر بد نگاشون میکنه و طرف غیرتی میشه..

۵-خوردن آب با لیوان طرف و تو یه بشقاب غذا خوردن

۶-وقتی گشنه هستن طرف واسشون لقمه می گیره و غذا میزاره تو دهنشون

۷-وقتی از خواب پا میشی اس ام اس داده گلم هنوز خوابی؟

۸- وقتی داره رانندگی میکنه و دستتونو می گیره..

۹-وقتی حواست نیست نگات میکنه...

۱۰- تو خرید لباس و وسایل شخصی و رنگ مو و مدل مو نظر میده ...

۱۱- وقتی واسش آشپزی میکنی و اوون با لذت میخوره و از دست پختت تعریف میکنه

۱۲-وقتی تو کارا کمکت میکنه و ظرف میشوره ...
.
.
.
بنده به شخصه اعتقاد دارم دهه شصتیا نسل سوخته بودن دهه هشتادیا نسل پدر سوخته
.
.
.
دلم گرفته,کاش سینه ای باشد که سر به روش بگذارم وسیر گریه کنم,ترجیه ان سایز 75 ,80

.
.
.
دلم ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺑﮕﻢ :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﮋﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻦ !
ﻣﮕﺎﻥ : ﺳﺮﺕ ﺭﻭﺑﻨﺪﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﮕﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺪﺍﺭﯼ !؟
ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ : ﺷﯿﻄﻮﻥ، ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﺧﺸﮑﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮﺩﯼ !
ﭘﮋﻭ ۲۰۶ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺩﺍﺭ : ﺁﻫﻨﮕﺖ ﻗﺪﯾﻤﯿﻪ ﻋﻮﺿﺶ ﮐﻦ !
ﺑﻨﺰﻣﺸﮑﯽ ...
ﺑﻨﻨﻨﻨﻨﻨﻨﻨﻨﻨﻨﻨﻨﻦﻧﻨﺰ ﻣﺸﮑﯽ : ﻋﻮﺿﯽ ﻓﺨﺮ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﯽ ؟ ! ﺑـــــــــــــﺰﻥ
ﺑﻐﻞ
.
.
.
ﺷﻮﻫﺮ : ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺁﯾﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟
ﺯﻥ : ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ ...
ﺯﻥ : ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ؟...
ﺷﻮﻫﺮ : ﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ , ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ما مردا همچین موجودات وفاداری هستیم

.
.
.

.
.
.
پسر داییم تو جمع دخترا همش دلقک بازی در میاورد و داییم هی حرص می خورد!بعد برگشت به داییم گفت:
سر من چی خوردی انقدر با مزه شدم؟ :)))
داییم گفت : گه زیادی بابا، گه زیادی
.
.
.
ﺎﺑﺎﻡ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺍﺳﻤﺲ ﻣﯿﺪﻩ
ﺍﻻﻥ ﺯﺩﻩ:
ﺳﻼﻡ ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯽ ﻧﺎﻥ ﺑﺨﺮﯼ؟؟
ﻣﻨﻢ ﺑﺮﺍﺵ ﺯﺩﻡ:
ﺁﺭﯼ ﭘﺪﺭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻃﺮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻃﻠﺐ ﻧﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﻢ ^___^
ﭘﺪﺭ ﭼﻨﺪ ﻋﺪﺩ ﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﺎﻃﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻢ؟ ^___^
ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﮔﻔﺖ :
ﭘﺪﺭ ﺳﮓ ﻣﻨﻮ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ . ﺍﮔﻪ ﺟﺮﻋﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﯿﺎ ﺧﻮﻧﻪ ...
ﺁﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻓﺖ؟
.
.
.
مناجات یک پسر با خدا: خدایا این شادی رو از من نگیر
.
.
.
.
.
.
.
همین طور مهسا و کیمیا و نازی! مهشیدو که بگیری میمیرم. یه سیما هم هست پا نمیده,جورش کن خدایا شکرت
.
.
.
بجﻪ ﺧﺎﻟﻢ ۵ ﺳﺎﻟﺸﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ
ﮐﺮﺩﻡ ،
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻢ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﺧﻪ ﻗﯿﺎﻓﻢ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺖ ﺑﮕﻢ
.
.
.
 ضرب المثل آلمانی هست که میگه :
.
.
.
.
.
.
.
.
Idohs lokso nok lobahg maziza
معنیش اینه: تو برام خیلی عزیزی !
جالب اینجاست اگه آلمانیش رو چپه بخونی همینو میگه
.
.
.
.
باز باران با ترانه
می خورد بر بام خانه
خانه ام کو؟ خانه ات کو؟
آن دل دیوانه ات کو؟
روزهای کودکی کو؟
فصل خوب سادگی کو؟
یادت آید روز باران
گردش یک روز دیرین...
پس چه شد دیگر کجا رفت؟
خاطرات خوب و شیرین...
در پس آن کوی بنبست
در دل تو آرزو هست؟
کودک خوشحال دیروز
غرق در غمهای امروز...
یاد باران رفته از یاد
آرزوها رفته بر باد...
باز باران،باز باران
می خورد بر بام خانه
بی بهانه،بی ترانه
شاید هم گم کرده خانه...
.
.
.
.
عشق مثه گنجشک ميمونه!اگه شل بگيريش ميپره...اگه سفت بگيريش ميميره...بايد يه جوري بگيريش که آروم برينه کف دستت
.
.
.
به سلامتی اون دختری که وقتی یه کمری براش بوق زد تو دلش گفت :هه!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
فکر کردی بنز عقبیو ندیدم!!


.
.
.
ﺳﻼﻣﺘﯿﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻣﺦ ﻫﻤﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ
ﺭﻭ ﺑﺰﻧﻪ ﺍﻣﺎ
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎﺩ ﻧﺪﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﺸﻪ


.
.
.

دیروز سر کلاس زبان، استاد ازم یه سوال پرسید ؛ که باید به انگلیسی جوابشو می دادم.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
چند ثانیه طول کشید ، بچه های کلاس همه منتظر بودن ببینن چی جواب میدم ؟!
.
.
.
.
منم با خنده گفتم : Loading , Please Wait:D:D:D:D
.
.
.
.
استادمون انقد خندید که درجا فلج شد:
.
.
.


ﻣﺮﺩ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ بیژامه ﻭ ﺗﯽ ﺷﺮﺕ ﻭﺍﺭﻓﺘﻪ
ﻣﺦ ﺑﺰﻧﻪ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﮐﻪ قنبرﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ
.
.
.
فرقی نمی کنه که به یه “دو پا” زیادی “جَو” بدین
یا به یه “چهار پا” زیادی “جُو” بدین …
به هر حال از هر دوشون جفتک می خورین
.
.
.
دختر: عسیسم؟ عجقم؟! خوجملم! واسه واسه این دو روز تعطیلی چی چال قلاله بکنیم؟

پسر: قراره باهم فارسی کار کنیم :")
.
.
.


دیشب بابام واسه مامانم گل خریده ، مامانم میگه گـُله؟
بابام میگه تا نظر کمک داور چی باشه ! من و بابام :)))
مامانمــَم برگشت گفت نظر کمک داورُ نمیدونم ،
ولی نظر کمیته انضباطی اینه که امشب گشنه بخوابین ؛
تا منو دیگه مسخره نکنین... ما :|
.
.
.


ﮔﻮﺷﯿﻤﻮ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ
ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻢ :
.
.
.
.

ﻣﻦ : ﮔﻮﺷﯿﻢ ﺗﻮﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ
ﻣﻦ : ﺯﻧﮓ ﺧﻮﺭﺩﺟﻮﺍﺏ ﻧﺪﯾﺎﺍﺍﺍ
ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﺁﺧﻪ ﻣﮕﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﮑﺎﺭﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﺯﻧﮓ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻮﺭﻭﺑﺪﻡ
ﻣﻦ : ﺧﺐ ﺣﺎﻻ ﭼﺮﺍﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﯽ ،ﮐﺴﯽ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﺩ ؟؟
ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺯﯼ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﻏﺮﻭﺏ ﻣﯿﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ
ﺑﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮔﻔﺘﻢ ﻭﻗﺖ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻏﻪ
...
ﻣﻦ
ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺍﯾﻨﻮﮔﻔﺘﯽ ؟
ﺑﺎﺑﺎﻡ : ﭼﻮﻥ ﻗﺒﻠﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺘﺮﻥ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ
.
.
.


عروس خانوم چکارن؟!؟!

_معلم

_آفرین،معلمی شغل انبیاست!!حالا معلم چی هستن؟!؟
.
.
.
_رقص عربی!!!!

.
.
.


می دانم چرا بین این همه آدم پیله کرده ام به

“تو”

شاید فقط با تو “پروانه” می شوم
.
.
.
ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺱ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ : ﻫــﻠـﻮ، ﺳـﺎﻋﺖ 7 ﺩﻡ
ﺩﺭ ﺣـﺎﺿﺮ ﺑـﺎﺵ
ﻣـﯿـﺎﻡ ﺩﻧـﺒﺎﻟـﺖ!!!
ﻣـﻨـﻢ ﻓـﮑـﺮ ﮐـﺮﺩﻡ ﺍﺯﺵ ﻋـﺎﺗـﻮ ﮔـﺮﻓـﺘﻢ
ﺟـﻮ ﮔـﺮﻓـﺖ ﺟﻮﺍﺏ
ﺩﺍﺩﻡ:
ﺑـﺎﺷﻪ ﺷﻔﺘﺎﻟﻮﯼ ﻣﻦ , ﻣﺎﻧـﺘـﻮ ﺧـﻮﺷﮕـﻠﻤـﻮ
ﻣﯿـﭙـﻮﺷـﻢ ﻣـﯿـﺎﻡ
ﻋـﺠـﯿـﺠـﻢ!!!
ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺟـﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :
ﺍﺳـﮑـﻞِ ﺑﯿــﺸـﻌـﻮﺭ , ﻫـﻠـﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﻼﻡ ,
ﻋﺎﺧﻪ ﺗـﻮ ﮐﯽ
ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺸﯽارسال شده در : چهارشنبه 27 شهريور 1392 - توسط : میثم
بازديد : 22 بار نظر دهيد! [ ]

مرتبط باموضوع :نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

پيوند ها پيوند ها'

تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک تبادل لينک

 • خرید گیفت کارت استیم

  مشاوره پایان نامه کارشناسی

  سرور مجازی انگلیس

  خرید فیلتر شکن

  خرید جم کلش رویال

  دانلود آهنگ جدید امیر تتلو اعتیاد

  چاپ کاتالوگ و بروشور

  جی پی اس گارمین

  دانلود پروژه و پایان نامه

  تبادل لینک

  طراحی سایت

  ثبت آگهی رایگان

  دانلود آهنگ جدید

  sitemap

  دانلود فیلم

  دانلود مقاله

  دانلود مقاله

  دانلود مقاله

  تصفیه آب معصومی

  عکس نوشته عاشقانه

  سیسمونی نوزاد

  دانلود رایگان فیلم

  خرید ساعت مچی

  سرویس کاهش پینگ

  دانلود نرم افزار و بازی آندروید جدید android

  خرید ساعت مچی

  نرم افزار

  چاپ دیجیتال

  دانلود آهنگ جدید

  دانلود آهنگ جدید

  دانلود فیلم هندی بالیوودی

  املاک تهران

  تراکتور و کمباین نیوهلند

  تشک

  تور لحظه آخری

  تور کیش

  سرویس کاهش پینگ | تبدیل اینترانت به اینترنت

  دستگاه بسته بندی

  فروشگاه اینترنتی لباس

  داربست

  خرید فروش بک لینک ارزان
 • بک لينک بک لينک
  خرید گیفت کارت ارزان اسپاتیفای استیم
  خرید آنلاین گیفت کارت گوگل پلی با گیفتی دات کام
  خاک پوششی
  تور ارزان کیش لحظه آخری
  هتل های 5 ستاره کیش
  تور کیش از مشهد لحظه آخری
  تور کیش نوروز 95
  دیدنی های جزیره کیش
  بلیط کیش ارزان قیمت
  بلیط پرواز کیش
  خرید گیفت کارت آیتونز و گوگل پلی
  بزرگترین مرکز خرید و فروش گیفت کارت
  تور ارزان کیش نوروز 95